[]
1 Step 1

Osobą, z którą należy się kontaktować w sprawie szkolenia jest:

Margarita Włodarska, e-mail: m.wlodarska@skillacademy.pl, tel.: 733246150.


Pobierz formularz rejestracji. 

Data rozpoczęcia szkolenia
Data rzakończenia szkolenia
Imiona, nazwiska i stanowiska osób zgłaszanych (osoby zgłaszane mogą być zastąpione):
0 /
Osoba do dalszych kontaktów
Imię i nazwisko
Stanowisko
Dane firmy
Pełna nazwa
NIP
Adres
Previous
Next
powered by FormCraft